Bài viết mới

Gopet- Những thay đổi trong event vượt ải tháng 8

Gopet- Những thay đổi trong event vượt ải tháng 8 

1. Phí tham dự 200gold và 100mgo phiên bản gopet 119
2. Khi vượt qua các ải các bạn sẽ có cơ hội nhận được ngọc và mgo. Ngoài ra còn có cơ hội nhận được thỏi bạc với xác suất tăng dần với độ khó
Từ thỏi thứ sáu trở đi sẽ có cơ hội nhận được thỏi bạc
3. Khi tiêu diệt boss các bạn sẽ có cơ hội nhận được nhiều item giá trị khác
4. Boss giữ ải càng cao thì càng dễ nhận được vật phẩm và vật phẩm nhận được càng quí
5. Danh sách Vật phẩm rớt khi kill các boss trong sự kiên Vượt ải    
Boss ải 5 drop
Boss ải 10 drop
Boss ải 15 drop
Boss ải 20 drop
- Kiếm thuyền trưởng ma
- Kiếm thuyền trưởng ma
- Kiếm thuyền trưởng ma
- Kiếm thuyền trưởng ma
- Mũ hải tặc         
- Mũ hải tặc
- Mũ hải tặc
- Mũ hải tặc
- Khiên rùa thần  
- Khiên rùa thần
- Khiên rùa thần
- Khiên rùa thần
- 6 thỏi bạc
- 9 thỏi bạc
- 12 thỏi bạc
- 12 thỏi bạc
- 1 thỏi vàng        
- 2 thỏi vàng
- 3 thỏi vàng
- 3 thỏi vàng
- Ngọc ánh sang
- Ngọc ánh sáng
- Ngọc ánh sáng
- Ngọc ánh sáng
- Ngọc bóng tối
- Ngọc bóng tối
- Ngọc bóng tối
- Ngọc bóng tối

- Kim cương
- Kim cương
- Kim cương


- Pet hổ ảo ảnh
- Pet hổ ảo ảnh


- Pet tử thần
- Pet tử thần

6. Game goPet phiên bản 119 thay đổi shop nàng tiên cá
Thêm các vật phẩm mới vào shop
Thỏi bạc có thể kiếm đc khi đánh quái và boss trong sự kiện vượt ải,hoặc đánh quái thường bên ngoài.


Tìm kiếm Blog này