Bài viết mới

Vườn Thượng Uyển 111 - Vui Cùng Chị Hằng Và Chú Cuội

Vườn Thượng Uyển 111(VTU 111)Vườn thường uyển (VTU) tiếp tục cập nhật phiên bản 111 với hàng loạt sự kiện hấp dẫn sẽ được cập nhật vào tháng 9.

Vườn Thượng Uyển 111 (VTU 111) – Vui Cùng Trung Thu

+Nhiều item lạ và độc – vườn Tao Đàn

• Trong phiên bản Vườn Thượng Uyển 111 (VTU 111), các famer sẽ có nhiều vô cùng bất ngờ với nhiều chậu và hoa mới mở rộng thêm vườn Tao Đàn. 
 Giao diện của Vườn thượng uyển ( VTU) đã được đưa về cùng sự kiện Trung thu hấp dẫn.
Game Vườn Thượng Uyển
Vườn Thượng Uyển 111 

 Chức Năng Hoàn Toàn Mới Trong Vườn Thượng Uyển 111 (VTU 111)

Tải nhanh Vườn Thượng Uyển 111 tại đây

Hoặc nhắn sms:  TG 242143 gửi 6086

+ Chức năng hoàn toàn mới Độc quyền sản xuất

• Một nét mới trong Vườn Thượng Uyển 111( VTU 111) là tính năng là "Độc quyền sản xuất".
• Hướng dẫn sản xuất trong Vườn Thượng Uyển ( VTU) phiên bản 111
• Các trang sức mới giúp cho các bạn nhận được nhiều gold và exp hơn khi thu hoạch
Nguồn: Vườn Thượng Uyển 111
Vườn Thượng Uyển 111, Tải Vườn Thượng Uyển 111, VTU 111, Tải VTU 111


Tìm kiếm Blog này